Do: Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego

Wstęp do pierwszej Kroniki Chrześcijańskiego Międzymorza
29 maja, 2017
Do zgromadzonych na konferencji w Anpol, Stare Oleśno, 6 kwietnia 2019roku.
7 kwietnia, 2019

Do: Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego

Wielce Szanowni Zgromadzeni,

Monarchia Chrześcijańskiego Międzymorza została erygowana na prawie kościelnym jako państwo bez ziemi, czyli suwerenna organizacja z wewnętrznym prawem o charakterze państwowym. Brak ziemi uzupełnia się w tym przypadku misją jaką jest zbudowanie na fundamencie chrześcijańskim unii krajów Europy środkowej, a następnie koordynacja lub kierowanie tą unią oraz szeroko rozumiana pomoc charytatywna. Całość wzmocniona została poprzez namaszczenie Suwerena w odpowiednim rytualne religijnym i nadanie szeregu praw podstawowych m.in. źródła honoru Monarchii. J.E. Ks. Biskup Rosiek – Senior Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, który dokonał wyniesienia do suwerenności Monarchii dodatkowo wydał Dekret, w którym KKN w Polsce uznaje suwerenność Monarchii i jej prawa do działania międzynarodowego. Podobny dekret wydał Jem. Arcybiskup Vikentyi z Kościoła Gallikańskiego z Francji (którego początek datuje się na IV w), dodatkowo wzmocnił to uznanie poprzez nadanie Suwerenowi tytułu Suweren Obrońca Wiary. Otrzymanie władzy Suwerena z rąk duchownego i w przyszłości również z rąk duchownego nawiązuje do tradycji starokatolickich oraz jest oparte na uznaniu przez autonomiczny byt innego autonomicznego bytu, jak również wynika Z WOLI BOŻEJ przekazanej przez wysokiego kapłana. Nie jest to samozwańcze nazwanie się, a zgodnie ze stosowaną tradycją otrzymanie narzędzi władzy od podmiotu działającego w sferze duchowej a następnie budowanie pozycji w świecie świeckim.

Na dziś jesteśmy bytem państwowym w organizacji i jesteśmy oraz będziemy reprezentowani poprzez różne podmioty kościelne i świeckie zarejestrowane w krajach EU uznające zwierzchnią role Monarchii. Zbudowanie realnej unii państw to wg nas najpierw zbudowanie pomostów między ludźmi żyjącymi na terenach Europy środkowej – międzymorza. Kluczem do zrozumienia planu na dziś i w przyszłości jest zrozumienie czym jest organizacja oparta o wartości takie jak lojalność, honor, zaufanie, odpowiedzialność i chrześcijańska miłość do bliźniego. Organizacja taka na pierwszym planie stawia na wartości, jednakże nie zapomina również o bazie: ludzkiej, materialnej, duchowej i suwerennej.

Szanowni Państwo, być może przypadkowo, być może celowo, czakram wawelski wpisuje się w początki chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Święty Gereon, pod wezwaniem którego powstała w miejscu czakramu pierwsza świątynia na Wawelu, jest męczennikiem wczesno chrześcijańskim, uznawanym przez wiele kościołów. 

Byłoby wspaniałym działaniem przywrócenie pamięci o pierwszym patronie na Wawelu, o pierwszym świętym który patronował naszym pradziadom w budowie chrześcijaństwa. Te wspaniałe odrodzenie kultu, byłoby  symbolicznym nawiązaniem do odradzającej się idei międzymorza, wielkiego wspólnego projektu chrześcijan Europy środkowej.  Gorąco zachęcam Państwa do bliższego przyjrzenia się tej propozycji. Przecież kult świętego, może korespondować również z legendą czakranu. Poważnie odpowiadać na pytania dotyczące energii czakranu oraz jego symboliki. Mam nadzieje, że Święty Gereon słynny dowódca Legionu, uprosi u naszego Pana łaski siły i wytrwałości w walce o zbudować kaplicy na jego cześć w miejscu pierwszego Kościoła na Wawelu. Kaplica Św. Gereona potrzebuje ludzi honoru i rycerzy, którzy będą strzegli jej tajemnic, którzy będą dbali o jej pamięć, to bardzo ważne. Ja, Marcin Gustaw Suweren Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze, Suweren Obrońca Wiary nadam takiej organizacji konieczne prawa do działania jako Zakon Rycerski lub Order, w zależności od Państwa wyboru, włączając członków tej organizacji do honorowych i szlachty naszej Monarchii. To umożliwi większe wsparcie, chociażby poprzez działalność Kościoła z Francji powstałego w 361 roku, czyli 60 lat po śmierci Świętego Gereona.

Komentarze są wyłączone.