Szlachta

Jego Ekscelencja Baron Tadeusz Tuszyński.


Akt Własności Reprezentacji Baronii Kępice z dnia 23 czerwca 2018. Zasłużony dla Chrześcijańskiego Międzymorza poprzez notarialne zobowiązanie oddania w użyczenie na rzecz Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze działki położoną w Gminie Kępice o wielkości 1,21 ha na czas nieokreślony na warunkach ustalonych w odrębnej umowie, na działalność zgodną z misją i celami.

Jego Ekscelencja Baron Aleksander Dobromilski.


Aktu Własności Reprezentacji Baronii Pisza z dnia 22 sierpnia 2020. Powołanie Rodu Herbowego Leocentaurus z dnia 23 lutego 2019. Zasłużony dla Chrześcijańskiego Międzymorza poprzez ufundowanie szlacheckich buzdyganów. Strażnik i producent broni Chrześcijańskiego Międzymorza

Wielce Szlachetny Skartabellat Andrzej Nikodemowicz.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu RYCERZ GEREONA, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni rzecznik Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Konfraterią Gereona.

Wielce Szlachetny Skartabellat Rafał Marcin Wasik.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu WASIK, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni Minister spraw zagranicznych Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Foreign Mission Christian Intermarium w Czechach.

Wielce Szlachetny Skartabellat Robert Edelwajn.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu METAURSUS, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni Minister Stanu Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Korpusem Paramilitarny IC.

Wielce Szlachetny Skartabellat Leszek Mączyński.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu SCIENTIA ET POTESTATIS, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni Sekretarz Stanu do spraw edukacji Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Instytutem Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie.