Szlachta

Wielce Szlachetny Skartabellat Andrzej Nikodemowicz.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu RYCERZ GEREONA, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni rzecznik Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Konfraterią Gereona.

Wielce Szlachetny Skartabellat Rafał Marcin Wasik.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu WASIK, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni Minister spraw zagranicznych Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Foreign Mission Christian Intermarium.

Świętej Pamięci Wielce Szlachetny Skartabellat Robert Edelwajn.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu METAURSUS, 22 sierpnia 2020r. Wieloletni Minister Stanu Rządu Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za Korpusem Paramilitarny IC.

Wielce Szlachetny Skartabellat Włodzimierz Żabka.


Ustanowiony aktem powołania Młodszego Szlacheckiego Rodu Herbowego herbu ŻABKA, 23.04.2022 . Wieloletni Doradca Suwerena Chrześcijańskiego Międzymorza. Zasługa: Honorem swego rodu zaświadczył za działalnością na rzecz potrzebujących.