Do zgromadzonych na konferencji w Anpol, Stare Oleśno, 6 kwietnia 2019roku.

Do: Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego
9 listopada, 2018
ORĘDZIE z dnia 19 listopada 2020
19 listopada, 2020

Do zgromadzonych na konferencji w Anpol, Stare Oleśno, 6 kwietnia 2019rok.

Wielce Szanowni Zgromadzeni,

Dziś Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to podmiot prawa międzynarodowego w organizacji bez ziemi o specjalnym charakterze – in statu nascendi.

Monarchia Chrześcijańskiego Międzymorza została erygowana na prawie kościelnym jako suwerenna organizacja z wewnętrznym prawem o charakterze państwowym. Szukając analogii pozycja i status Zakonu Maltańskiego byłby dla Monarchii i jej misji satysfakcjonujący.

Misją Monarchii jest zbudowanie na fundamencie chrześcijańskim unii krajów Europy środkowej, a następnie koordynacja lub kierowanie tą unią.

Monarchia jako oddzielna organizacja na prawach państwa będzie miała szereg narzędzi koniecznych do realizacji tak trudnej, określonej na kilka pokoleń misji.

System kierowania jakim jest Monarchia Konstytucyjna został wybrany jako jedyne znane rozwiązanie mogące realnie doprowadzić do powstania unii, mając na uwadze działanie na dziesięciolecia, ze zmieniającymi się rządami krajów międzymorza, czyli krajów leżących w Europie środkowej między morzami Adriatyki, Bałtyku i morzem Czarnym.

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze ma budować unię między krajami, budować relacje między ludźmi, budować relacje między biznesem środkowej Europy, natomiast nie jest celem Monarchii zmiana systemów politycznych w poszczególnych krajach z republiki na monarchię, czy jakiekolwiek polityczne oddziaływanie. Jesteśmy wyczuleni na polityczną aktywność ludzi na których opiera się Monarchia. Monarchia nie utworzy partii, nie przyłączy się do partii, nie będzie popierać żadnej partii i teraz też nie popiera żadnej partii w Polsce, na Ukrainie, na Węgrzech i w innych krajach. Naszym zadaniem jest budowa dobra wspólnego i sprawienie że kraje Europy środkowej będą uważane za kraje poważne. Nie trzeba wygrywać wyborów, żeby osiągnąć te cele. Dobro wspólne buduje się od dołu, między ludźmi a to wymaga wyjścia do tych ludzi a nie robienie agitacji politycznych z okazji kolejnych wyborów. Sama nazwa „partia” określa część całości natomiast najważniejsze dla nas jest budowanie unii oraz łączenia a nie dzielenia na części.  

Trochę faktów o Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze. Została wyniesiona do suwerenności w Baranowie Sandomierskim 23 kwietnia 2016 roku. Wyniesienia oraz namaszczenia Suwerena dokonał J.E. Ks. Biskup Rosiek – Senior Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Została ustanowiona Konstytucja Monarchii oraz Suweren został Źródłem Honoru dla  Monarchii. Ten fakt został dodatkowo potwierdzony wydanym Dekretem KKN w Polsce który również uznaje suwerenność Monarchii i jej prawa do działania międzynarodowego. Podobny dekret wydał Eminencja Arcybiskup Vikentyi z Kościoła Gallikańsko Katolickiego z Francji (którego początek datuje się na IV w). Arcybiskup Kościoła Gallikańsko-Katolickiego dodatkowo nadał Suwerenowi godność honorową Suweren Obrońca Wiary i misję ochrony chrześcijaństwa. Otrzymanie władzy Suwerena z rąk duchownego i w przyszłości również z rąk duchownego nawiązuje do tradycji starokatolickich oraz jest oparte na uznaniu przez autonomiczny byt innego autonomicznego bytu, jak również wynika z woli bożej przekazanej przez wysokiego kapłana. Ma to również skutki prawne, KKN jest zarejestrowany w Polsce i ma autonomię, posługuje się swoim a dodatkowo biskup ma ważną sukcesje apostolską (czyli Biskup od którego otrzymał święcenie ten Biskup, otrzymał od Biskupa, który otrzymał od Biskupa, itd., itd., aż do samego świętego Piotra). Kościół Gallikańsko-Katolicki jest istniejącym Kościołem, swoja główna siedzibę posiada we Francji i jest tam we właściwy sposób dla porządku prawnego Francji zarejestrowany.  

Monarchia wyrasta z pnia religijnego, dlatego że w świecie świeckim nie ma formuły która umożliwia powołanie takiej organizacji. Owszem, gdy organizacja urośnie, być może pozyska fragment ziemi, wtedy może liczyć na uznanie przez inne państwa. Do czasu uznania Monarchia ma własne prawodawstwo, opiera się na wartościach i uznaniu tych wartości przez rezydentów i obywateli Monarchii oraz poprzez reprezentujące Monarchię podmioty i organizacje.

Kluczem do zrozumienia realności planu na dziś i w przyszłości jest zrozumienie czym jest organizacja oparta o wartości takie jak lojalność, honor, zaufanie, odpowiedzialność i chrześcijańska miłość do bliźniego. Organizacja taka na pierwszym planie stawia wartości, jednakże nie zapomina o materialnej bazie. Baza materialna nie jest celem samym w sobie, a Monarchia to nie organizacja ludzi nastawionych na sukces, ale bez środków na działalność, bez podmiotów, bez instytucji wspierających rozwój Monarchii trudno sobie wyobrazić, że potrzebna unia powstanie dzięki pracy honorowych i szlachty Monarchii.

Jest wiele pierwiastków w nas potomkach wielkich królestw pokazujących ogromny drzemiący potencjał i właśnie dlatego jestem przekonany, że idea budowy chrześcijańskiego międzymorza, dużego geopolitycznego projektu, potrzebnego chociażby ze względów bezpieczeństwa, daje szanse na faktyczne odrodzenie się elit. Unia Międzymorza to przedsięwzięcie mające za cel ochronę naszych korzeni i wartości, budowę i własną ochronę wspólnoty, następnie budowę hegemona europejskiego który będzie aspirował do wysokiej pozycji w świecie. To uważam, że są cele godne dla przyszłej szlachty Monarchii, a przy tym może stać się i wierzę głęboko że tak będzie, że stanie się bazą do budowy stałej części życia nas wszystkich, która z boku, mając na uwadze dobro wspólne będzie budować i łączyć. Szanowni Państwo ktoś musi to zrobić, inaczej czeka nas degradacja społeczeństwa i kultury. Ktoś również musi dać opór niemieckiej doktrynie politycznej, która zakłada że Europa środkowa ma być podwykonawcą i odbiorcą dóbr wytwarzanych przez gospodarkę niemiecką. Ktoś musi inspirować władze Państw międzymorza do wzmożonego wysiłku obronnego, aby w Rosji nikt nie myślał o kolejnych inwazjach.

Gdzie jest nasza siła?

Zakładamy że bez realnych wartości, bez realnego wkładu nie będzie realnej monarchii i realnej unii międzymorza. Patrząc na całość z perspektywy geopolitycznej, musimy stworzyć realne siły jeśli chcemy być brani pod uwagę przy poważnych działaniach dotyczących europy  środkowej. Nasza siła to chrześcijaństwo i duchowieństwo, nasza siła to nasi ludzie i sieć różnych organizacji/komórek działających na tym terytorium, nasza siła to własne finansowanie nie zależne od państwowych grantów i subwencji, naszą siłą są również różne ruchy społeczne które inicjujemy i którymi kierujemy, oraz dyplomacja. Z jednej strony potrzebujemy środków finansowych, żeby to realizować, z drugiej sensownych, realnych propozycji dla przyszłych naszych członków i następnych pokoleń. Budujemy sieć która ma realną wartość – Monarchia docelowo powinna być jednym z największych pracodawców w Europie środkowej, a jej kierownicze struktury muszą zarabiać na siebie.

Ze strony dyplomatycznej patrząc misja dyplomatyczna Chrześcijańskiego Międzymorza i korpus dyplomatyczny monarchii ma za zadanie działać na polu dyplomatycznym, aby urealniać politycznie misję. Ma również inne cele, m.in. pozyskanie na świecie kawałka ziemi, która da pełnie praw międzynarodowych Monarchii, jak również będzie to miejsce gdzie będzie pełna wolność w internecie  – ACTA2 – cenzura będzie postępować, dlatego jest potrzebne miejsce gdzie zbuduje się serwerownie po za systemem USA i Europy umożliwiające utrzymanie wolnego Internetu. Takie miejsce na ziemi może dać wielu osobom schronienie i możliwości inwestycji gdy sytuacja w Europie stanie się opresyjną przez różne grupy ofiar i gdy polityka będzie odbierać wolność ludziom w imię ich dobra oraz nie urażenia kogokolwiek.   Misja dyplomatyczna będzie zbierać środki na pozyskanie takiego terenu a następnie zabiegać o uznanie tego miejsca zgodnie z przyjętymi praktykami dyplomatycznymi.

Wszechnice Chrześcijańskiego Międzymorza to już rozpoczęta działalność, która ma zmierzać do zbudowania sieci centrum edukacji Monarchii i szkół podstawowych kształcących przyszłą elitę. W każdym powiecie, co roku znajdzie się kilkanaście dzieci i ich rodziców którzy będą chcieli przygotować dzieci do roli elity w przyszłości. Oczywiście podstawa programowa rozszerzona o języki międzymorza, młody umysł może więcej się nauczyć, dzisiejsze techniki pozwalają uczyć się podstaw językowych bardzo szybko, a budowa międzymorza to komunikacja między ludźmi, przez osiem lat podstawowej szkoły dziecko może nauczyć się również podstaw węgierskiego, czeskiego, litewskiego i innych wybranych, bez komunikacji nie będzie międzymorza. Oczywiście kształcenie dostosowanie do umiejętności ucznia, z naciskiem na jego talenty i uniwersalne podstawy, matematyka, doświadczalna fizyka i chemia oraz biologia, sport i dodatkowe zajęcia wszystko w jednym miejscu w ramach jednej opłaty. Poza tym Wszechnice prowadzą szkolenie i naukę kadr Monarchii.

Wszechnice Profesji Chrześcijańskiego Międzymorza, Misja Dyplomatyczna Chrześcijańskiego Międzymorza, Administrator Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza to formalne podmioty. Konieczne są kolejne, w tym organizacje gospodarcze, organizacja zdrowia, organizacje naukowe, organizacje humanitarne, organizacje pro obronne i obrony cywilnej na przykład Ruch Obrony Międzymorza, reprezentacje lokalne Monarchii i wiele innych, zapraszamy Państwa do wspólnej budowy międzymorza.

Komentarze są wyłączone.