Wstęp do pierwszej Kroniki Chrześcijańskiego Międzymorza

Do: Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego
9 listopada, 2018

Wstęp do pierwszej Kroniki Chrześcijańskiego Międzymorza.

Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Białoruś, Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia, kraje byłej Jugosławii, Mołdawia, Bułgaria to obszar uznawany historycznie za międzymorze. Jest to przestrzeń środkowej Europy położona między Adriatykiem, Bałtykiem i morzem Czarnym.

Chrześcijańskie Międzymorze to państwo wyniesione do suwerennego przez Katolicki Kościół Narodowy. Suweren Chrześcijańskiego Międzymorza to Władca i źródło honoru, namaszczony świętym olejem przez Prymasa Chrześcijańskiego Międzymorza i Seniora Kościoła. System polityczny to monarchia konstytucyjna.   Państwo jest „in statu nascendi”.

Chrześcijańskie Międzymorze ma bronić świętego chrześcijaństwa i nieść pomoc chrześcijanom na całym świecie, poprzez pomoc charytatywną i stypendialną. Chrześcijańskie Międzymorze to również cel polityczny, to jest: Konfederacja krajów międzymorza pod przewodnictwem monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza. Chrześcijańskie Międzymorze to konkurencja dla koncepcji Unii Europejskiej, a u podstaw naszej wspólnoty jest zasada: „wszyscy jesteśmy międzymorzanami i patriotami swoich ojczyzn”. Chrześcijańskie Międzymorze działa jako koordynator ważnych projektów rozwojowych dla państw Unii i jest sędzią – dbając by w państwach Unii Chrześcijańskiego Międzymorza była prawdziwa sprawiedliwość oraz stabilność. Chrześcijańskie Międzymorze nie odbiera władzy w państwach Unii, nie zmienia w nich systemu politycznego, wprowadza swoich reprezentantów, do których lokalnie można zgłosić się o pomoc, a którzy również lokalnie reprezentują Monarchię i Unię. Chrześcijańskie Międzymorze to ponad wszystko wspólne bezpieczeństwo i cele, dlatego członkowie Monarchii tworzą na terenach międzymorza ABC:  organizacje międzyrządowe i religijne, różne formy organizacji pozarządowych wzmacniając obecność Monarchii i budując Unię na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Kościół, który powołał Chrześcijańskie Międzymorze jest osadzony w starokatolickiej tradycji, jest również zarejestrowanym zgodnie z prawem miejscowym polskim. Głowa Kościoła jest niezależna w podejmowaniu decyzji, zarządza autokefalią. Biskup dokonujący wyniesienia do Suwerena posiada aktualną sukcesje apostolską. Kościelne prawo pozwala na taki akt.  Tylko suwerenny, niezależny byt może stworzyć suwerenny, niezależny byt. Aby Chrześcijańskie Międzymorze było państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego musi nawiązać relacje dyplomatyczne z innym krajem, już posiadającym relacje dyplomatyczne – dopełnieniem tego procesu jest suwerena „stopa ziemi” będąca we władaniu Monarchii. Nawiązanie relacji dyplomatycznej nastąpi, jak również pozyskanie „stopy ziemi” i nie jest niczym nadzwyczajnym w przypadku Chrześcijańskiego Międzymorza. Jednakże, ważniejsza na dziś jest: działalność charytatywna, tworzenie ochotniczej obrony terytorialnej, budowanie elity przyszłego przewodnika Unii Chrześcijańskiego Międzymorza.

Katolicki Kościół Gallów Francji, misja na Ukrainę i Mołdawię z Jego Eminencją Arcybiskupem Vikentiy oraz  Katolicki Kościół Narodowy w Polsce poprzez zwierzchnika Kościoła, Jego Ekscelencje Biskupa Adama Rośka,  wyraził w formie aktu jednostronnego uznanie praw międzynarodowych Chrześcijańskiego Międzymorza jako:

  1. Ius legatum. Czynne i bierne, wysyłanie i przyjmowanie poselstw dyplomatycznych, utrzymywanie ogólnych stosunków dyplomatycznych
  2. Ius tractatuum. Prawa zawierania traktatów.
  3. Ius contrahendii. Zdolność występowania z roszczeniami na płaszczyźnie prawa międzynarodowego
  4. Ius standi. Zdolność prawna przed sądami prawa międzynarodowego.
  5. Uznawania na arenie międzynarodowej przez inne Państwa
  6. Reprezentacji Chrześcijańskiego Międzymorza wobec państw trzecich oraz podmiotów prawa międzynarodowego i zawierania Traktatów zarezerwowanej dla Władcy Chrześcijańskiego Międzymorza i jego reprezentantów.

Dnia 07.04.2017 w Warszawie nastąpiło podpisanie Memorandum zawarte między Monarchią Chrześcijańskiego Międzymorza a International Human Rights Commision. Stroną Memorandum jest Państwo („The State”) Monarchia Chrześcijańskiego Międzymorza, oznacza to, iż istniejąca i posiadająca relacje z innymi Państwami, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego, organizacja międzyrządowa rozpoznaje po naszej stronie Państwo i podpisuje Memorandum, ustanawiając pierwsze relacje dyplomatyczne.

Więcej na stronie archiwum Chrześcijańskiego Międzymorza: http://www.arch.gov.ist/

Komentarze są wyłączone.