Godności i tytuły Chrześcijańskiego Międzymorza

 

Honor to prawdomówność i szczerość w intencjach w stosunku do osób swojego stanu i stanu wyższego oraz szacunek do stanów niższych. Honor to dbanie o dobro wspólne Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze. Honor to godność osobista wypływająca z przynależności do Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze oraz przyswajanie sobie obowiązujących w Chrześcijańskim Międzymorzu norm. Honor traci się raz na całe życie.