Ankieta dla kandydatów do godności i tytułów w Chrześcijańskim Międzymorzu

 

Ankieta dla kandydatów do godności i tytułów Chrześcijańskiego Międzymorza.
Prosimy o staranne wypełnienie ANKIETY.

  CHMID:

  Aby uzyskać CHMID należy zarejestrować się na stronie www.mofa.gov.ist/resident

  Dane podstawowe:

  Imiona i Nazwisko
  Imiona rodziców
  Wiek, miejsce i data urodzenia
  Płeć, stan cywilny
  Adres korespondencyjny
  Telefon
  Strona internetowa
  Adres e-mail

  Wykształcenie:

  Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
  Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
  Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
  Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
  Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł

  Podstawowe informacje o:

  krótko o zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym:
  krótko o umiejętnościach i wiedzy:

  Znajomość Języka. Należny wstawić cyfrę od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo podstawowe umiejętności; 2- większa wiedza, dużo błędów; 3 - dobra, trochę trudnego słownictwa, błędy; 4 - bardzo dobra, łatwo w użyciu, mała ilość błędów; 5 - doskonała znajomość

  Angielski
  Niemiecki
  Francuski
  Włoski
  Hiszpański
  Rosyjski
  Estoński
  Łotewski
  Litewski
  Białoruski
  Polski
  Ukraiński
  Czeski
  Słowacki
  Mołdawski
  Węgierski
  Słoweński
  Chorwacki
  Rumuński
  Czarnogórski
  Serbski
  Bośniacki
  Bułgarski
  Macedoński
  Macedoński
  Grecki
  Gruziński
  Turecki

  Motywacja:

  Dlaczego chce Pan/Pani być częścią Chrześcijańskiego Międzymorza?
  Jakie są Pana/Pani podstawowe wartości?
  Czy ewentualnie jak rozwija się Pani/Pan w przestrzeni wymienionych wartości?
  Co się Panu/Pani kojarzy ze słowami "Rozwój" i "Przywództwo" ?
  Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w działalności organizacji monarchistycznych lub republikańskich? jeśli tak to prosimy o rozwinięcie

  Poniżej w polach wielokrotnego wyboru prosimy zaznaczyć najbardziej bliskie Panu/Pani opcje (MCHI oficjalny skrót z ang Monarchy Christian Intermarium):

  Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: ObserwatoremKompanemKawalerem OrderuBaronetemSzlachcicemBaronemHrabiąKsięciem
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: reprezentantem w gminiereprezentantem w powieciereprezentantem w województwiereprezentantem w krajureprezentantem w innych krajachreprezentantem w organizacjach krajowychreprezentantem w organizacjach międzynarodowych
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI: doradzaćorganizowaćwspieraćrealizowaćplanowaćedukować
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: wolontariuszempracownikiempracodawcąinwestorem
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI: wspierać merytoryczniewspierać rzeczowowspierać finansowo
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI: otrzymywać wsparcie merytorycznieotrzymywać wsparcie rzeczoweotrzymywać wsparcie finansowe
  Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: w strukturach rządowychw strukturach militarnychw strukturach dworskichw strukturach orderowych
  Jako Patron MCHI będę wspierać MCHI miesięcznie w kwocie (proszę wpisać kwotę lub zero jeśli Pani/Pan nie może udzielić takiego wsparcia ):
  Chciałbym/Chciałabym dla MCHI przekazać uwagi, wnioski i propozycje: