Ankieta dla kandydatów do godności i tytułów w Chrześcijańskim Międzymorzu

 

Ankieta dla kandydatów do godności i tytułów Chrześcijańskiego Międzymorza.
Prosimy o staranne wypełnienie ANKIETY.

CHMID:

Aby uzyskać CHMID należy zarejestrować się na stronie www.mofa.gov.ist/resident

Dane podstawowe:

Imiona i Nazwisko
Imiona rodziców
Wiek, miejsce i data urodzenia
Płeć, stan cywilny
Adres korespondencyjny
Telefon
Strona internetowa
Adres e-mail

Wykształcenie:

Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł
Dane o wykształceniu: nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, kierunek wykształcenia, nauka w latach, uzyskany tytuł

Podstawowe informacje o:

krótko o zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym:
krótko o umiejętnościach i wiedzy:

Znajomość Języka. Należny wstawić cyfrę od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo podstawowe umiejętności; 2- większa wiedza, dużo błędów; 3 - dobra, trochę trudnego słownictwa, błędy; 4 - bardzo dobra, łatwo w użyciu, mała ilość błędów; 5 - doskonała znajomość

Angielski
Niemiecki
Francuski
Włoski
Hiszpański
Rosyjski
Estoński
Łotewski
Litewski
Białoruski
Polski
Ukraiński
Czeski
Słowacki
Mołdawski
Węgierski
Słoweński
Chorwacki
Rumuński
Czarnogórski
Serbski
Bośniacki
Bułgarski
Macedoński
Macedoński
Grecki
Gruziński
Turecki

Motywacja:

Dlaczego chce Pan/Pani być częścią Chrześcijańskiego Międzymorza?
Jakie są Pana/Pani podstawowe wartości?
Czy ewentualnie jak rozwija się Pani/Pan w przestrzeni wymienionych wartości?
Co się Panu/Pani kojarzy ze słowami "Rozwój" i "Przywództwo" ?
Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w działalności organizacji monarchistycznych lub republikańskich? jeśli tak to prosimy o rozwinięcie

Poniżej w polach wielokrotnego wyboru prosimy zaznaczyć najbardziej bliskie Panu/Pani opcje (MCHI oficjalny skrót z ang Monarchy Christian Intermarium):

Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: ObserwatoremKompanemKawalerem OrderuBaronetemSzlachcicemBaronemHrabiąKsięciem
Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: reprezentantem w gminiereprezentantem w powieciereprezentantem w województwiereprezentantem w krajureprezentantem w innych krajachreprezentantem w organizacjach krajowychreprezentantem w organizacjach międzynarodowych
Chciałbym/Chciałabym w MCHI: doradzaćorganizowaćwspieraćrealizowaćplanowaćedukować
Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: wolontariuszempracownikiempracodawcąinwestorem
Chciałbym/Chciałabym w MCHI: wspierać merytoryczniewspierać rzeczowowspierać finansowo
Chciałbym/Chciałabym w MCHI: otrzymywać wsparcie merytorycznieotrzymywać wsparcie rzeczoweotrzymywać wsparcie finansowe
Chciałbym/Chciałabym w MCHI być: w strukturach rządowychw strukturach militarnychw strukturach dworskichw strukturach orderowych
Jako Patron MCHI będę wspierać MCHI miesięcznie w kwocie (proszę wpisać kwotę lub zero jeśli Pani/Pan nie może udzielić takiego wsparcia ):
Chciałbym/Chciałabym dla MCHI przekazać uwagi, wnioski i propozycje: